Keulen Bonn Airport


//TODO -2:accessibleNav.headline-:

//TODO -2:accessibleNav.link.return-//TODO -2:accessibleNav.headline.serviceGlobal-

Wahner Heide

De luchthaven ligt aan de noordwestrand van de Wahner Heide, een indrukwekkend natuur- en vogelbeschermingsgebied. Het bedrijfsterrein beslaat circa 20 procent van het 5.000 hectare omvattende cultuurlandschap. De Wahner Heide is een toevluchtsoord voor meer dan 700 zeldzame, en voor een deel bedreigde dier- en plantensoorten.

Naast schapen, Glanrunderen en geiten leven er circa 100 op de Rode Lijst voorkomende vogelsoorten, zoals bijv. de roodborsttapuit, de negendoder of de boomleeuwerik. In tegenstelling tot het natuurlandschap, waarom men zich nauwelijks hoeft te bekommeren, moet het heidecultuurlandschap wel worden bewerkt en verzorgd.

In de afgelopen jaren heeft de luchthaven circa 10 miljoen euro geïnvesteerd in de verzorging van de heide. Al in 1997 nam de luchthaven de verplichting op zich, om gedurende 30 jaar al haar uitbreidingsmaatregelen te compenseren met heideverzorgingsmaatregelen. Zo is het gelukt om het bestand aan talrijke beschermde dier- en plantensoorten te stabiliseren en zelfs te vergroten.

In samenwerking met alle ter zake bevoegde autoriteiten, het Duitse leger, het federale agentschap voor onroerend goed (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) en het Duitse Staatsbosbeheer (Bundesforstamt) laat de luchthaven onder wetenschappelijke begeleiding vier grote landschapsverzorgingprojecten uitvoeren:

  1. de begrazing van de Geisterbusch in het noordelijk deel van de heide door Glanrunderen, een oud dierras. Daarnaast houden 400 geiten de vegetatie kort.
  2. de begrazing door een kudde schapen van het zuidelijk deel van de heide, waartoe o.a. de uiterwaarden van de Agger, de leemgroeve en de weiden van Altenrath behoren,
  3. het terugbrengen van het Hirzenbachveen in de oorspronkelijke toestand als omvangrijkste individuele project,
  4. de verzorging van beschermenswaardige venen en vochtige heiden in het zuidelijk deel van de Wahner Heide

De omzetting van deze compensatiemaatregelen vormt een bijzonder positief voorbeeld van de wijze waarop engagement uit de particuliere sector ertoe kan bijdragen, om een bijzonder waardevol, nauw met de natuur verbonden cultuurlandschap duurzaam veilig te stellen voor komende generaties.

//TODO -2:accessibleNav.headline.service-

Skyline

//TODO -2:accessibleNav.link.return-